Østfold flyttebyrå

 • Utdanningsdirektoratet krevde svar fra norsk skole

Utdanningsdirektoratet krevde svar fra norsk skole

Ba om redegjørelse etter alle oppsigelsene.

ALFAZ/OSLO

Utdanningsdirektoratet ga Den norske skole Costa Blanca frist til 15. juni med å svare på en rekke spørsmål som direktoratet ville ha svar på. Det skjedde etter at skolen sa opp en rekke lærere på dagen. 

Nå vil Utdanningsdirektoratet gjøre sin vurdering før det tar en avgjørelse. 

- Vi påla Den norske skole Costa Blanca 9. juni 2020 å sende inn opplysninger. Begrunnelsen for dette var at det har vært flere medieoppslag om Den norske skole Costa Blanca knyttet til avskjed av flere lærere ved den videregående skolen. I den forbindelse har flere elever hevdet at det har vært satt inn ukvalifiserte lærere for å sette standpunktkarakterer, og at situasjonen har påvirket deres skolemiljø negativt, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør tilsyn i direktoratet.

Sett denne? Hevder norsk skole bryter loven så det synger

Skolen måtte redegjøre for hvordan styret følger opp at elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt av skolen, hvordan styret sørger for at elevene får opplæring av kvalifisert personell og hvordan styret sørger for at elevene får den opplæringen og vurderingen de har krav på.

- Skolen sendte oss en redegjørelse innen fristen 15. juni 2020, hvor skolen har gått inn på hvordan de har ivaretatt skolens elever i denne prosessen. Vi kommer til å gjennomgå og vurdere svaret fra skolen i løpet av et par uker. Vi vil deretter løpende vurdere videre oppfølging, opplyser Idun Klette Låhne.

I fjor mottok skolen i Alfaz 27,3 millioner kroner i statstilskudd fra norske myndigheter.

Denne saken handler om

KommentarerPå forsiden akkurat nå

Reise

Bolig

 • Tips, ris eller ros?

  Telefonnummer (+34) 966 708 140
  Epost: red@vikingposten.no
  Kontorer: Torrevieja og Alfaz del Pi

 • Redaksjon

  Redaktør Terje Aspdahl, (+34) 630 971 455

 • Annonser

  Ta kontakt med markedsansvarlig Jeanette Pettersson for annonsetilbud på nett eller i avis:
  (+34) 667 640 552
  Epost: jeanette@vikingposten.no